Lokalna bezbednost u Srbiji: Prepreke i mogućnosti

Istraživački centar za odbranu i bezbednost je prisustvovao okruglom stolu Beogradskog centra za bezbednosnu politiku organizovanu u Media press centru 18. decembra od 10 časova. Tema okruglog stola: „Lokalna bezbednost u Srbiji: Prepreke i mogućnosti“

“Glavni cilj skupa koji BCBP organizuje je da se utvrde problemi u radu saveta za bezbednost, istakne važnost osnivanja ovakvih saveta i predlože rešenja za unapređenje lokalne bezbednost.

Prošlo je 12 godina od kada je oformljen prvi lokalni savet za bezbednost. Procena je da u skoro svakoj drugoj opštini i gradu u Srbiji postoji savetodavno telo koje je zaduženo za unapređenje bezbednosti i/ili prevenciju kriminala. Postoji kritična masa koja je voljna da unaprediti bezbednost u lokalnoj zajednici, ali problem je kako urediti rad lokalnih saveta za bezbednost i obezbediti učešće svi relevantnih lokalnih aktera, odnosno obezbediti partnerstvo.

Tokom okruglog stola raspravljalo se o sledećim pitanjima:

– na koji način saveti za lokalnu bezbednost mogu da unaprede stanje bezbednosti u opštinama i gradovima u Srbiji;
– koja su glavna dostignuća i sa kojim problemima se suočava savet za bezbednost u Novom Pazaru;
– zbog čega se Paraćin odlučio da osnuje savet za bezbednost i koji su planovi za budućnost;
– sa kojim izazovima u radu se suočavaju lokalni saveti za bezbednost;
– zbog čega je važno baviti se rodnom dimenzijom bezbednosti na lokalu.

Na skupu su govorili:

Vladimir Bilandžić, predstavnik Misije OEBS u Srbiji;
Saša Đorđević, istraživač BCBP;
Aleksandar Vasilijević, načelnik Odeljenja za organizaciju, prevenciju i rad policije u zajednici, Ministarstva unutrašnjih poslova;
Hajrudin Hajrović, predsjednik Savjeta za bezbijednost Grada Novog Pazara;
Dalibor Mitić, pomoćnik predsednika Opštine Paraćin;
Gorana Odanović, istraživačica BCBP.”

Preuzeto sa: Beogradski centar za bezbednosnu politiku