Saopštenje za javnost povodom „Belgrade Beer Fest“ događaja

Preporuke-u-slucaju-akutnih-zdravstvenih-problema-i-vanrednih-situacijaIstraživački centar za odbranu i bezbednost iskazuje potrebu da skrene pažnju javnosti na bezbednost i bezbednosnu kulturu, povodom početka muzičkog festivala ,,Belgrade Beer Fest”, koji će se održavati u Beogradu od 17. do 21. avgusta ove godine.

„Belgrade Beer Fest“ je muzičko-pivski festival koji okuplja veliki broj ljudi svake godine i kao takav spada u najposećenije festivale u ovom delu Evrope. Kao i kod drugih masovnih okupljanja uvećani su rizici i pretnje bezbednosti poput prekomerne upotrebe alkoholnih pića, narušavanje javnog reda i mira u većem obimu, narušavanja lične bezbednosti i bezbednosti imovine, opasnosti od terorističkih napada itd.
Ovom prilikom bismo želeli da pozovemo građane da se ponašaju primereno javnim skupovima, da se trude da ne ugrožavaju kako svoju tako i tuđu bezbednost i da u slučaju opasnosti postupaju bez panike i neishitreno.
Kako bismo doprineli širenju bezbednosne kulture izradili smo praktična uputstva za ponašanje u slučaju nekih od navedenih opasnosti.

U prilogu možete pogledati preporuke za bezbedno ponašanje na javnim događajima i manifestacijama.

Preporuke:

Preporuke u slucaju akutnih zdravstvenih problema i vanrednih situacija

Preporuke u slucaju kradje

Preporuke u slucaju teroristickog akta

Preporuke za odgovorno konzumiranje alkohola

Brojevi hitnih službi

192-Policija

193-Vatrogasci

194-Hitna Pomoć

„Znanjem do bezbednosti“ – Zrenjanin 2016.

Grad Zrenjanin u saradnji sa Istraživačkim centrom za odbranu i bezbednost organizuje događaj – radionice: „Znanjem do bezbednosti“.
Mesto događaja: Skupština Grada Zrenjanina
Datum: 10.08. – 12.08.2016.
Teme predavanja:
1. Osnovi bezbednost,
2. Prevencije bihejvioralnih problema (nasilno ponašanje, međuetnički odnosi, alkoholizam, narkomanija, delikvencija),
3. Vanredne situacije,
4. Prva pomoć,
5. Prevencija terorizma,
6. Policija u zajednici.
Pored predavanja održaće se i vežbe evakuacije, gašenja požara kao i poseta Vatrogasnoj stanici.
Prijave možete slati na mail: [email protected]

Potpisan Ugovor o saradnji sa Centrom za proučavanje globalizacije

Dana 17.06.2016.godine potpisan je Ugovor o saradnji između Centra za proučavanje globalizacije (CGS) i Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost – Beograd. Sporazum su potpisali prof.dr Dejan S. Miletić , predsednik CGS i Aleksandar Marić, predsednik ICOB.

13428595_1047658621983417_2650637673048648316_n (1)

Strane potpisnice Ugovora dogovorile su se da razviju saradnju na obostranu korist u oblastima:

  1. učestovavanje u projektima na obostranu korist,
  2. razmena kontakata i uključivanje članova u zajedničke aktivnosti,
  3. platforma „obrazovanja mladih za bezbednost“

Potpisan Sporazum o saradnji između FPSP i ICOB-a

Dana 07.06.2016.godine potpisan je Sporazum o saradnji između Fakultet za poslovne studije i pravo i Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost (ICOB) Beograd. Sporazum su potpisali prof.dr Milan Radosavljević, dekan Fakulteta za poslovne studije i pravo i Aleksandar Marić, predsednik ICOB.

DSCF1850

DSCF1861

DSCF1864

Strane potpisnice Sporazuma dogovorile su se da razviju saradnju na obostranu korist u oblastima:
– obrazovanje mladih za bezbednost,
– učešće studenata FPSP u obukama koje sprovodi ICOB
– mogućnost zajedničkog rada na projektima, kroz zajednički naučno-istraživački rad
– na uzajamnoj promociji ICOB i FPSP,
– mogućnost zajedničkog organizovanja Međunarodne konferencije za odbranu i bezbednost.

„Ne dozvoli da te terorizam zavede. Ovde je granica ljudski život“

Istraživački centar za odbranu i bezbednost održao je danas na Trgu Republike performans pod nazivom „Ne dozvoli da te terorizam zavede. Ovde je granica ljudski život, nemoj je prelaziti“.
Povodom godinu dana od osnivanja Islamske države, nastupom koji je prvenstveno bio usmeren na mlade građane Srbije, želeli smo da ukažemo na pretnje bezbednosti koje terorizam kao globalni problem nosi, važnost napora koje Vlada Republike Srbije čini po pitanju prevencije terorizma, kroz intenzivnu saradnju sa međunarodnom zajednicom, kao i potrebu za aktivnijim uključivanjem cele javnosti i organizacija civilnog društva na polju suzbijanja i daljeg širenja terorizma ka zemljama Zapadnog Balkana, a sve u cilju njegovog potpunog iskorenjivanja.
Aludirajući na žrtve terorističkih napada koji se pripisuju Islamskoj državi, da li oni bili pogubljeni humanitarci i novinari ili žene, žrtve seksualne eksploatacije, nastojali smo da dočaramo kakve posledice po život, lični dignitet i kulturno nasleđe jedne nacije može imati ekstremistička ideologija koji Islamska država propagira.
Naša dužnost, kao organizacije civilnog društva, koja se bavi pitanjima bezbednosti, je da javno ukažemo svima da je bezbednost naših građana najvažnija i da se mora raditi na prevenciji kako bi se očuvala stabilnost kako regiona, tako i Republike Srbije.

Platforma: „Obrazovanje mladih za bezbednost“

Mladi ljudi danas su sve više izloženi rizicima i pretnjama koje ugrožavaju njihovu bezbednost, dok, sa druge strane, nemaju dovoljno razvijenu svest o pojmu bezbednosti niti poseduju praktična znanja o mogućnostima zaštite iste. Iako postoje brojne inicijative na različitim nivoima društva, mladima danas nedostaju znanja o bezbednosti uopšte, kao i veštine za adekvatno reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama. Takvo stanje nameće potrebu za predmetom koji će mladima pružiti znanja iz oblasti bezbednosti.
Obrazovanje mladih za bezbednost (OMB) je platforma pokrenuta od strane Istraživačkog Centra za Odbranu i Bezbednost, koja ima za cilj podizanje svesti o bezbednosti sa posebnim akcentom na praktičnom učenju i podizanju nivoa bezbednosne kulture, a krajnji cilj je uvođenje predmeta Obrazovanje mladih za bezbednost u formalno obrazovanje. Tako bi mladi bili edukovani i spremni da odgovore na bezbednosne izazove, rizike i pretnje, kao i da adekvatno reaguju u kriznim i vanrednim situacijama. To bi, nadalje, rezultiralo prevencijom i ograničavanjem mogućih posledica bezbednosnih rizika i izazova i spasavanjem života, čime bi se ostvarila korist za celokupno društvo. Pored toga treba napomenuti da bi na takav način država stekla praktično osposobnjen kadar za reagovanje u kriznim i vanrednim situacijama.

Planirano je da se ciljevi platforme ostvaruju kroz saradnju mladih, Organizacija civilnog društva, Državnih institucija, Međunarodnih organizacija i drugih aktera koji se bave bezbednošću mladih, kroz koordiniran i multidisciplinaran pristup.

Pored toga, planirano je i otvranje „OMB centra“ u zgradi Beograđanke, a zatim i u drugim gradovima Republike Srbije. Otvaranje ovog centra bi omogućilo mladim ljudima prostor u kom bi mogli bolje da se informišu o pojmu bezbednosti, kao i rizicima i pretnjama koje ih mogu ugroziti i mogućnostima prevencije istih. Do sada nije postojala slična inicijativa niti projekat.

 

 

Predavanje „Uloga Misije OEBS-a u Srbiji“ – Ambasador Peter Burkhard

download
Istraživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa Gradskom Upravom Beograda, povodom planirane posete Sekretarijatu OEBS-a u Beču, organizuje 25. predavanje u okviru projekta „Bezbednosni dijalog“
Gost i predavač: Šef Misije OEBS-a u Srbiji, Ambasador Peter Burkhard
Tema: Uloga Misije OEBS-a u Srbiji
Termin: 13.04.2016. u 12:00 h
Mesto: Palata Beograda (Beogradjanka), 6. sprat, sala za prezentacije

„Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) (OSCE) je najveća svetska organizacija koja se bavi pitanjima bezbednosti. Mandat joj uključuje oblasti kao što su kontrola naoružanja, ljudska prava, sloboda štampe i pošteni izbori. Većina zaposlenih, koji broji oko 3.500 ljudi, je angažiran na terenu, a samo 10% u angažovano u sedištu OSCE.

OSCE je organizacija koja je osnovana i njene aktivnosti su deo Povelje Ujedinjenih nacija (Poglavlje VIII), te se bavi preventivnim merama ,ranim upozoravanjem, sprečavanjem mogućih konflikata, vođenjem kriza i post-konfliktnom obnovom. Njenih 56 država-članica su iz Evrope, Centralne Azije i Severne Amerike i time pokrivaju najveći deo severne hemisfere. Osnovana je za vreme hladnog rata kao forum za dijalog Istoka i Zapada, i nosila je naziv Konferencija za evropsku bezbednost i saradnju (KEBS).“

 98136Ambasador Peter Burkard, karijerni diplomata iz Švajcarske, je šef Misije OEBS-a u Srbiji od decembra 2012. godine. Od 2002. – 2004. službovao je u Bakuu, kao šef OEBS-ove kancelarije. Pre toga, od 1999 – 2002, radio je kao Koordinator OEBS-a u Ukrajni. Pre nego što je stupio na dužnost šefa Misije OEBS-a u Srbiji, bio je ambasador Švajcarske na Kubi. Takođe je bio ambasador Švajcarske u Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadžikistanu. Tokom svoje karijere, bio je na diplomatskim mestima u Rusiji u Nemačkoj. Tečno govori engleski, francuski, nemački, italijanski, ruski i španski.

Poseta Sekretarijatu OEBS-a i UN u Beču

I159418685straživački centar za odbranu i bezbednost u saradnji sa kancelarijom generalnog sekretara Lamberta Zanniera organizuje studijsku posetu od 23.04. – 26.04.2016. godine u Beču.

Ovo je druga zvanična poseta Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Beču.

Članovi Istraživačkog centra za odbranu i bezbednost posetili su Sekretarijat OEBS-a 2014.

Pored posete Sekretarijatu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Istraživački centar za odbranu i bezbednost organizuje i posetu Kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču. Pored posete prijavljenima biće omogućena predavanja predstavnika OEBS-a i predstavnika UNODC o tekućim bezbednosnim problemima u svetu.united-nations-complex

Poseta se sastoji iz delova:

1. Poseta Sekretarijatu OEBS-a u Beču,
2. Poseta kancelariji Ujedinjenih nacija u Beču UNODC,
3. Predavanje predstavnika OEBS-a u Beču,
4. Predavanje predstavnika UNODC-a u Beču,
5. Predavanje predstavnika Misije OEBS-a u Srbiji.

 

Za posetu Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i kancelariji Ujedinjenih nacija (UNODC) se mogu prijaviti mladi, studenti, postdiplomci kao i svi zainteresovani putem zvaničnog mail-a centra. ([email protected] );

– Datum posete OEBS-a i UNODC je od 23.04. – 26.04.2016.
– Rok za prijavu je najkasnije do 15.03.2016.
– Prijavu možete izvršiti putem mail-a ili ličnim putem dolaskom u kancelariju centra,
– Predavanje je na engleskom jeziku,
– Broj mesta je ograničen, maksimum 25 ljudi.

Zaštita i bezbednost informacija

DA LI VAS ZANIMA POSAO MENADŽERA BEZBEDNOSTI INFORMACIJA? PRIJAVITE SE NA VREME NA STRUČNU OBUKU! U susret usvajanju novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti…